Torrent’s details
Name bible in mp3 files/Biblia w plikach mp3 [AUDIOBOOK] PL
Torrent bible in mp3 files/Biblia w plikach mp3 [AUDIOBOOK] PL
Info Hash af73085f06f30c6522630a1314cb63d23f5e3b54
Description ==POLISH==
Witaj na stronie zawieraj?cej Bibli? w formie plików audio. Dzi?ki temu mo?esz ws?uchiwa? si? w s?owa Biblii w dowolnym miejscu, dysponuj?c komputerem lub odtwarzaczem MP3. Nagrania zawieraj? Bibli? w przek?adzie znanym jako Biblia Tysi?clecia - b?d?cym oficjalnym t?umaczeniem liturgicznym Ko?cio?a Katolickiego w Polsce.

Pliki zosta?y znalezione w internecie, a nagrane zosta?y przez Bibliotek? Centraln? Polskiego Zwi?zku Niewidomych w 1982 roku. Nagranie udost?pniamy za zgod? Biblioteki. Serdecznie dzi?kujemy pani Dyrektor Biblioteki Teresie Dederko za ?yczliwo?? i za umo?liwienie nam tego zadania.

Poszczególne ksi?gi publikowana s? w dwóch wersjach - cala ksi?ga jako jeden (czasem bardzo d?ugi) plik oraz ksi?ga podzielona na kilka plików, o d?ugo?ci 30-40 min (dla osób, które nie mog? pozwoli? sobie na komfort przes?uchania za jednym razem ca?ej ksi?gi). Zapraszamy do s?uchania - ewentualne uwagi prosz? przekazywa? na adres kuba@choinski.pl.

Category Books
Rating N/A
Size 1.18 GB
Show/Hide Files
1 file
AddDate
Uploader kompowiec2
Speed 0 KB/sec
Down 85 times
peers seeds: 1, leechers: 0 = 1 peers


No comments...
Forum
Topics: 218
Posts: 1,278
Cant see my torrent
Last post by en3r0
On 04/02/2019 07:56:02
How to upload?
Last post by en3r0
On 10/01/2019 16:11:00
Account still showing as valadating??
Last post by en3r0
On 26/10/2018 11:02:30
Webseeds
Last post by en3r0
On 01/10/2018 09:58:40